639.129.683 / 629.329.267
asociacion@gatocan.com
zooplus.es 

Como axudar
Se queres axudarnos podes facelo das seguintes xeitos:
1. Facéndote socio da protectora, o que implica axudar nos gastos económicos achegando unha cantidade fixa mensual que debe ser, como mínimo, de 7 euros. Para facerte socio debes descargar o formulario correspondente, cumplimentalo e envialo por correo.
2. Adoptando algún dos animais que temos en adopción, así axudarás a dous animais, o que adoptas e o que ocupará o seu lugar. Se queres adoptar envíanos un correo a asociacion@gatocan.com ou chama a un dos seguintes teléfonos: 639.129.683 / 629.329.267.
3. Colaborando como voluntario, axudando no coidado dos animais, o transporte dos mesmos, os actos para recadar fondos, ... Se queres ser voluntario envíanos un correo a asociacion@gatocan.com o llama a un dos seguintes teléfonos: 639.129.683 / 629.329.267.
4. Facendo un donativo, pois o mantemento das instalacións e o coidado dos animais supón un elevado custo económico.
Os donativos poden:
  - Ingresarse na nosa conta bancaria número ES18 2080 0048 2330 4000 6775 (Abanca)
  - Facerse a través de noso grupo de Teaming
Nota: Segundo a Lei do mecenado 49/2002, as doazóns realizadas darán dereito a practicar unha dedución na cota do imposto persoal sobre a renda do doador. Esta dedución será a seguinte:

  * Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:
     - Os primeiros 150 € doados: un 50% no 2015 e un 75% a partir do 2016
     - A partir de 150 € doados:
        · Se se colaborou 3 anos consecutivos por maior ou igual valor: 32,5% en 2015 e
          35% a partir do 2016
        · No resto dos casos: 27,5% no 2015 e 30% no 2016

  * Imposto sobre Sociedades:
     - Se se colaborou 3 anos consecutivos por maior ou igual valor: 37,5% no 2015 e 40%
       no 2016
     - No resto dos casos: 35%